Go to AHF's Homepage Founded in 1906, AHF is one of the nation's oldet ethnic organizations Read all AHF news Buy books and see articles written by AHF members See member links and external resources AHF Action Alerts - get involved! Unity is strength Join AHF, Donate and help AHF help our community
Search Search WWW Search AHF

Ambassador Simonyi bids farewell to Washington

8/28/2007 - Ambassador Simonyi bids farewell to Washington, Thanks "Hungarian Community" for Support. AHF Issues Statement: In addition to government officials and personalities, Simonyi expressed his appreciation to the “Hungarian community who have [sic] embraced us, supported us, and rooted for us” and highlighted several individuals. The Ambassador overstated the case. There have been few Hungarian-American individuals or organizations that fell into the category of uncritical supporters."

ENGLISH | MAGYAR

Hungarian Ambassador Bids Farewell to Washington:
Thanks “Hungarian Community” for Support

In a statement posted on the Hungarian Embassy’s website on August 20, 2007, Hungarian Ambassador Andras Simonyi bade farewell to Washington, D.C. In addition to government officials and personalities, Simonyi expressed his appreciation to the “Hungarian community who have [sic] embraced us, supported us, and rooted for us” and highlighted several individuals.

The Ambassador overstated the case. There have been few Hungarian-American individuals or organizations that fell into the category of uncritical supporters. The American Hungarian Federation has always acted with courtesy toward the Ambassador, as his office represents Hungary. However, given certain developments and policies by the government, the Federation has expressed misgivings. For instance, the Federation expressed its deep concern over the excessive use of force against peaceful demonstrators last October 23 and questioned the commitment of the Hungarian government to protect the Hungarian minorities living in the Carpathian Basin. It can be hoped that other Hungarian American organizations will join the Federation in expressing these types of concerns.

Regrettably missing from the Ambassador’s statement was any reference to the meaning and significance of St. Stephen’s Day (August 20) – the most important national holiday for Hungarians. King Stephen, the Apostolic King, was the founder of the Hungarian kingdom who established a new and independent state that became a leading Central European power for centuries. King Stephen converted his people to Western (Latin) Christianity, thereby aligning Hungary with the West – Rome instead of Byzantium.

The American Hungarian Federation unequivocally supports good relations between the United States and Hungary; the strengthening of democratic institutions throughout Central and Eastern Europe, including Hungary; the development of vibrant civil societies in the region; respect for the rule of law; and the promotion of human and minority rights, including the right of autonomy for national minorities, such as the historical Hungarian communities living in states neighboring today’s Hungary. These are the values the Federation “embraces and supports.” Indeed, the Federation, an independent and time-honored voice of the community since 1906, is unique among Hungarian American organizations, as it publicly speaks out (along with a few others) when appropriate on all of these topics.

The Federation also hopes that Ambassador Simonyi’s successor will listen to the opinions of a broad cross-section of the Hungarian American community, even those opinions that are critical of certain governmental policies and expressed out of concern for the values noted above. The Federation further hopes that the new ambassador will actively, openly and vigorously promote and champion these values, thereby serving the interests of both Hungary and the United States, facilitating better trans-Atlantic relations, advancing regional stability and security and promoting genuine democracy.

---------------

MAGYAR | ENGLISH

A búcsúzó washingtoni nagykövet – és a “magyar közösség” támogatása... A magyar nagykövetség honlapja 2007. augusztus 20-i dátummal tette közzé Simonyi András nagykövet nyilatkozatát, amelyben a misszióvezeto Washingtontól búcsúzik. Nyilatkozatában Simonyi mások mellett köszönetet mondott “a magyar közösségnek” is, amely, szavai szerint “átölelt bennünket, támogatott minket és nekünk drukkolt,” és ezzel összefüggésben több személyt néven nevezett.

A nagykövet túlzott, mert kevés amerikai magyar személyt vagy szervezetet lehetne a kritika-mentes támogatók közé sorolni. Az Amerikai Magyar Szövetség mindig udvariasan kezelte a Washingtonba delegált magyar nagykövetet, aki hivatalánál fogva Magyarország képviseloje. Ugyanakkor a kormány bizonyos intézkedéseivel és állásfoglalásaival kapcsolatban a Szövetseg kifejezte kétségeit. Így például aggodalmának adott hangot a békés tüntetok ellen használt túlzott rendori erovel kapcsolatban tavaly oktober 23-án, és kétségbe vonta a magyar kormány elkötelezettségét a Kárpát-medencében élo magyar kisebbségek jogvédelme iránt. Remélhetoleg, más amerikai magyar egyesületek is csatlakozni fognak a jövoben a Szövetséghez az ilyesfajta aggodalmak kifejezésre juttatásában.

Sajnálatos módon a nagyköveti nyilatkozatban semmilyen utalás nem történt Szent István napjának (augusztus 20.) jelentoségére – a magyarok legfontosabb nemzeti ünnepére. István, az apostoli király volt az, aki megalapitotta a Magyar Királyságot, egy új és független államot hozva létre, amely az elkövetkezo századokban Közép-Európa egyik vezeto hatalma volt. Szent István népét a nyugati (latin) kereszténységre térítette meg, és ezáltal Magyarországot a Nyugathoz csatolta – Bizánc helyett Rómához.

Az Amerikai Magyar Szövetség minden fenntartás nélkül támogatja a jó kapcsolatokat az Egyesült Államok és Magyarország között; a demokratikus intézmények erosítését Közép- és Kelet-Európában, természetesen Magyarországot is beleértve; az eroteljes polgári szervezetek megalakítását a régióban; a jogok tiszteletét, az általános emberi és ezen belül a kisebbsegi jogok szélesítését, beleértve a nemzeti kisebbségek autonómiaigényét, így például a Magyarországgal szomszédos államokban élo történelmi magyar közöséggek ezzel kapcsolatos jogát. Ezek azok az értékek és elvek, amelyeket a Szövetség “ képvisel és támogat.” Valóban, a Szövetseg, amely 1906 óta szolgál, mint az amerikai magyar közösség független és megbecsült szószólója, a magyar intézmények között azért foglal el különleges státuszt, mert mindig nyilvánosan fejezi ki a véleményét (néhány más egyesülettel karöltve) az ilyen témákban, ha azt szükségesnek látja.

A Szövetség reméli, hogy Simonyi nagykövet utódja meg fogja hallgatni az amerikai magyar közösséget reprezentáló szervek és személyek véleményét, még azokban az esetekben is, amikor az a magyar kormány álláspontját kritizálja, azért kerülve nyilvánosságra, mert a fentebb felsorolt értékekkel kapcsolatos aggodalmaknak ad hangot. A Szövetség bízik továbbá abban is, hogy az új nagykövet a felsorolt értékeket aktívan, nyíltan és eroteljesen fogja támogatni, szolgálva ezzel mind Magyarország, mind az Egyesült Államok érdekeit, elosegítve a jobb transzatlanti kapcsolatok kialakulását, fejlesztve a kelet-közép-európai régió stabilitását, biztonságát és a valódi demokrácia továbbfejlesztését.

[back to all AHF news]

Related Links:


Sign up for the AHF mailing list.
Your information is not shared!

Subscribe Unsubscribe

The American Hungarian Federation (AHF), a non-profit 501(c)(3) organization, was founded in 1906 in Cleveland, Ohio. The largest Hungarian-American umbrella organization in the United States, AHF is also among the oldest ethnic organizations in the country. AHF was established as an association of Hungarian societies, institutions and churches to "defend the interest of Americans of Hungarian origin in the United States." Read more [about us] or

Contribute or join online!

Contribute or join the American Hungarian Federation online!

DISCLAIMER: The American Hungarian Federation does not necessarily endorse the content or opinions expressed by its individual members
and member organizations.
© American Hungarian Federation®, All Rights Reserved