Go to AHF's Homepage Founded in 1906, AHF is one of the nation's oldet ethnic organizations Read all AHF news Buy books and see articles written by AHF members See member links and external resources AHF Action Alerts - get involved! Unity is strength Join AHF, Donate and help AHF help our community
Search Search WWW Search AHF

- Vojvodina, Serbia (Magyarul)

10/14/2005 - Koszorús Ferencet idézi az újvidéki Magyar Szó:

„NEMZETKÖZIESÍTSÜNK”-E VAGY SEM: Tojástánc
A „kisebbítésügyi” miniszter szerint messzemen politikai károkat okozhat, és a - mindkét oldali - nacionalisták malmára hajtja a vizet, hogy a vajdasági magyarság az etnikai incidensek nemzetköziesítését kívánja elérni. Az örökké morózus belgrádi politikusok egyikének ilyen álláspontján csak nevethetnénk, ha nem sírni volna inkább kedvünk: régi rendszerek klasszikus hozzáállása volt, hogy az keveri a bajt, aki panaszkodik, mert fejbeverték. szintén reméljük, hogy ilyen politizálással soha nem jut valaki az EU-ba. [tovább jobb oldalon]


6/10/2005 - A MAGYAROK CSAK TÁNCOLJANAK: Egybehangolt lejáratási kampány a VMSZ ellen...A párt nemzetközi fórumokhoz fordult védelemért – Kasza József: Nem fogok innen elmenekülni, bebizonyítom igazamat -- Bunyik Zoltán rágalmazásért feljelenti a radikális párt újvidéki titkárát.

Tegnap Szabadkán, a Vajdasági Magyar Szövetség székházában megtartott sajtótájékoztatón Kasza József elnök mellett Kern Imre, a párt ügyvezetõ alelnöke, Bunyik Zoltán és Dudás Károly alelnökök, valamint Egeresi Sándor, a VMSZ tanácsának elnöke is elmondta véleményét a VMSZ csúcsvezetése elleni feljelentésekrõl.

Rendkívül nagy sajtóérdeklõdés mellett zajlott a pártvezetõk nyilvánosság elé lépése ez ügyben. Egeresi Sándor, a VMSZ alelnöke a párt elnökségének álláspontját ismertette, miszerint a testület úgy értékeli, hogy az utóbbi hetekben kitervelt politikai hajsza indult a vajdasági magyarok által legnagyobb támogatást élvezõ párt és a párt vezetõi ellen.

-- Felettébb szembeötlõ, hogy egybehangolt lejáratási kampányról van szó, hiszen a szakma becsületétõl eltérõen a szabadkai kerületi ügyész a szerb nyelvû sajtó képviselõit tájékoztatta a VMSZ magas rangú vezetõinek állítólagos mesterkedéseirõl, azaz hivatali posztjukkal való visszaélésrõl. Az érintettek így a szerb nyelvû sajtóból értesülhettek a letartóztatásukat sürgetõ ügyészi kezdeményezésrõl. Azt hiszem, egyetértenek velem, NEM ez a módja az eljárásnak – mondta Egeresi Sándor, s hozzátette, nyilvánvalóan az a cél, hogy megdöntsék a VMSZ-es hatalmat Szabadkán, és hogy megingassák a demokratikus vezetõséget Vajdaságban, mely koalíciónak szerves részét képezi a VMSZ.

A MAGYAROK CSAK TÁNCOLJANAK

Dudás Károly, a párt alelnöke arra figyelmeztetett, hogy egyértelmûen visszarendezõdésrõl van szó.

-- Nem a vajdasági magyarságra jellemzõ, hogy részt vett a háborús bûnökben, hogy hadizsákmányt szerzett, hogy meggazdagodott volna a privatizációban. Az államilag Kosovóról Szabadkára vezényelt ügyész révén a vajdasági magyarságot kívánják megfélemlíteni. Az a cél, hogy a magyarok ne politizáljanak, ne vegyenek részt a közéletben, csak táncoljanak, zenéljenek, akkor nem lesz semmi baj. A megfélemlítés most is a cél, mint ahogyan az elsõ magyar érdekszervezet megalakulásakor, amikor sorra tartóztattak le bennünket, engem személy szerint is. Éppen ezért fordul a VMSZ a nemzetközi szervezetekhez segítségért, s megfigyelést kér az esetleges eljárások során. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az igazságszolgáltatás galád eszköze lett ennek a leszámolásnak. Éppen ezért követeljük az igazságszolgáltatás mielõbbi reformját is. Most páni félelem fogta el Szerbiát, mert nyilvánvalóvá vált, hogy Kosovo számukra elveszett. Attól félnek, hogy Vajdaság is elveszik. Vajdaság nem veszik el – mondta a VMSZ alelnöke.

AZ ETNIKAI INDÍTTATÁS SEM ZÁRHATÓ KI

Bunyik Zoltán, a párt másik alelnöke szintén azt emelte ki, hogy idõzített és összehangolt kampány folyik a VMSZ három csúcsvezetõje ellen egyes szerbiai pártok, szerbiai kormányszervek és egyes szerb nyelvû médiumok részérõl. Ezt a következõkkel támasztotta alá:-- Esetemben a rendõrségi feljelentés szándékát a Szerb Radikális Párt a parlamentben még a feljelentés ténye elõtt bejelentette. Továbbá a bíróság és az ügyészség azt állítja, a kihallgatás elõtt nincs jogom megtudni, mivel gyanúsítanak, ugyanakkor a rendõrség és az ügyészség szándékosan és törvényellenesen kiszivárogtatja a feljelentések tartalmát a szerb nyelvû bulvársajtó és a Magyar Szó útján – mondta és hozzátette, hogy a számos jel mellett a szóban forgó kampány okaként az etnikai indíttatás sem zárható ki.

– A vajdasági magyarság éppen a VMSZ politikai erejének köszönhetõen a 80 éves kisebbségi sors során még sohasem volt ilyen befolyásos szerepben a magyarság érdekérvényesítése terén. Hogy kiket zavar az, hogy a magyarok konstruktív államirányító szerepet vállaltak, az éppen most derül ki. Mi a szerbiai hatalom célja ezzel a kampánnyal? Egyértelmûen a vajdasági magyarság megfélemlítése és politikai szerepvállalástól való elriasztása. A szerbiai hatalom számára csak az a jó magyar, aki statisztál a szerb pártokban, és nem követel magyar iskolát, részarányos foglalkoztatást, autonómiát – mondta Bunyik Zoltán, majd kitért arra is, hogy a szerbiai hatalmi szervek etnikai szelektivitást gyakorolnak, és a magyarok ellen diszkriminatív lépéseket tesznek. Éppen ezért követelik a belügyi és igazságszolgáltatási szervek mielõbbi reformját, ezen belül a magyarok részarányos foglalkoztatását itt és más állami szervekben, s megtisztítását mindazoktól, akiknek köze volt a nacionalista hisztériához és a törvényellenes történésekhez.

Bunyik Zoltán elmondta, rágalmazásért feljelentést tesz Smiljana Koèiè, a Szerb Radikális Párt újvidéki titkára ellen, aki nyilvánosan bûnszövetkezetbeli tagsággal és sikkasztással vádolta meg.

-- Ez ellen a rágalom ellen csak úgy védekezhetem, ha nyilvánosságra kerül a vagyonbejelentési lapom, amelybõl kiderül, hogy az utóbbi 15 évben nem vásároltam sem én, sem családtagjaim semmilyen ingatlant, s hogy vagyoni gyarapodásom kizárólag öröklés útján történt – mondta Bunyik Zoltán. A párt alelnöke azt is követelte, hogy a radikális párt vezetõi is hozzák nyilvánosságra vagyonnyilatkozatukat, abból majd kiderül, hogy a vádlók vagy a vádlottak vagyona gyarapodott-e. Azt a két rendõrségi felügyelõt is felszólította, hogy hozzák nyilvánosságra vagyonnyilatkozatukat, akik a vizsgálatokat végzik az ügyben, hiszen, mondta Bunyik, olyan értesülései vannak, hogy a két felügyelõnek érdekeltségei vannak az újvidéki építészeti, illetve lakáspiacon.

NINCS TITKOLNIVALÓM

Kern Imre, a párt ügyvezetõ alelnöke arról beszélt, hogy egyetlen döntést sem hozott meg egyedül a szabadkai önkormányzatban. Amit aláírt, az a szabadkai községi végrehajtó bizottság határozata volt. Nem menekül a felelõsség alól, vagyonnyilatkozatát is megnézhetik. Az elmúlt 15 évben dolgozott és úgy élt, hogy családjának teremtsen valamit. Titkolnivalója nincs. Kasza József pártelnök az újságírók hada elõtt azzal kezdte mondanivalóját, hogy nagyon büszke az elmúlt 20 éves politikai tevékenységére.

– Nem ijedtem meg sem Bo¾oviætól, sem a milo¹eviæi hatalomtól és most sem ijedek meg. Nem elsõ esetben indult ellenem támadás, de nagyon bízom benne, hogy ennek most végérvényesen a végére járunk. Büszkén vállalom a Kosovóról Szabadkára rendelt ügyész által koholt vádak alapján a letartóztatásomat is. Az, hogy bérelt újságírókon keresztül a sajtóból kell megtudnom a vádakat, minõsíti az ügyész munkáját, meg azokat is, akik iderendelték. Nem nekem kell a tanúkra nyomást gyakorolnom, hiszen lett volna eddig elég idõm, attól sem kell tartani, hogy elmenekülök ebbõl az országból. Nekik kell majd hamisítaniuk, hogy meg tudjanak vádolni.

AZ ÜGYÉSZNEK ELRENDELTÉK, HOGY TALÁLJON VALAMIT ELLENEM

Elmenekülni pedig nem fogok addig, amíg be nem bizonyítom az igazamat. Az 1996-os és 97-es ügyekben már kétszer folytattak vizsgálatot. Vádemelés nem történt, most harmadszor is meg akarják próbálni. A cél személyem lejáratása, munkám ellehetetlenítése és a vajdasági magyarság megfélemlítése. Remélem, eljön majd az az idõ is, amikor a szervezett bûnözés elleni bíróság vezetõjének választ kell adni arra a kérdésre, miért gyakorolt nyomást egy álló napon keresztül a szabadkai ügyészre, hogy bármi áron tegyen ellenem feljelentést, legalább csak annyira, hogy az újságokban meghurcolják a nevemet. Miután az ügyész kijelentette, hogy nem hajlandó politikai leszámolásokban részt venni, egy héten belül vagy tíz napon belül menesztették, és idevezényelték az új ügyészt azzal a feladattal, hogy példát kell statuálni Szabadkán. Találjon ellenem bármit. Most harmadik alkalommal kezdik vizsgálni a kilenc évvel ezelõtti dokumentumokat. Most nem várok a hazai hatóságokra, mint ahogyan tettem a magyarok elleni atrocitások idején, hanem máris kijuttattam a nemzetközi fórumokhoz ezeket a dokumentumokat, hogy ott is lássák, mirõl van szó. Az igazságszolgáltatásban nem bízhatunk, mert olyan embert védelmez, aki végig velünk volt a szerbiai ellenzék megbeszélésein, és jelentéseket küldött az államvédelemnek, aki bejött a polgármesteri irodámba és egymillió márkát kért ezekért a dokumentumokért, amelyeket most lobogtat. Én akkor kizavartam, s erre büszke vagyok. S nem kell sokat találgatni, hogy ez ki volt: Mirko Bajiænak hívják. Nem lehet Kaszát megvenni – mondta a pártelnök, s hozzátette, a személye elleni támadássorozat akkor kezdõdött, amikor ki merte mondani, hogy atrocitások folynak a vajdasági magyarok ellen.

-- Kaszának az a legnagyobb baja, hogy nem tud hallgatni. Állok elébe mindenféle támadásnak: sem magamnak, sem másoknak törvénytelen hasznot nem biztosítottam. Az egyetlen bûnöm, hogy a kérdéses ingatlanok esetében nem kértem eladási engedélyt a milo¹eviæi hatalomtól. De abban az idõben minden önkormányzat így mûködött.

MOST ÚJRA ELÕVETTÉK KASZÁT

Nem véletlen, hogy ez a támadás most történik. Mindig akkor csapnak fel a hullámok, amikor valami kolosszális dolog történik az országban. Most is így van ez. A lakosság zömének szembe kellene nézni az állami szervek utasítására történt és állami szervezetek által elkövetett vérengzésekkel, a srebrenicai leszámolással. Most is elõveszik Kaszát, hogy a figyelmet errõl eltereljék – mondta Kasza József. Arra is kitért, hogy mostanság a VMSZ-ben egymásnak adják a diplomaták a kilincset. S mindent tudnak, ami itt történik a magyarsággal. Ez öröm, de Szerbia számára szánalmas, ugyanis az EU parlamenti bizottságának látogatása után is folytatódnak a magyarok elleni kilengések. A rendõrség továbbra sem találja a tetteseket, vagy ha megtalálja õket, akkor rendre azt állítja, nem nemzeti alapon történt az incidens.

-- Érdekes, hogy azokat nem találták meg, akik a templomainkat robbantgatták, azt sem, aki a Kosztolányi-szobor mögé bombát helyezett, és azt sem tudják, ki az, aki Zentán és Szabadkán a pamfleteket írja, pedig az egész város tudja – mondta a pártelnök.

Kiemelte, hogy egyetlen döntése, intézkedése elõl sem kíván menekülni. Ám nem az olyan igazságszolgáltatás elõtt akar felelni, amilyen most Szerbiában van, hanem nemzetközi megfigyelõket kér, és kapni is fog, mondta. A pártelnök szerint a vajdasági magyarság elleni kampány összefüggésbe hozható a kosovói helyzettel, hiszen ott az események tornyosulnak.

-- A kosovói szerbek esetében mindenfajta autonómiát elfogadnak. Kérdem én, a vajdasági magyarság 10 évvel ezelõtt legálisan benyújtott autonómiakövetelésére miért nincs a mai napig válasz. Miért vagyunk mi kevesebbek, mint a kosovói szerbek. Vagy bennünket nem anya szült? Ez a kormánynak a bûne. Ha az a cél, hogy elmeneküljek ebbõl az országból, nem menekülök el. A VMSZ eddig is kiállt a vajdasági magyarságért és ezután is ezt teszi – mondta Kasza József.

A tegnapi szabadkai sajtótájékoztatón bejelentették, hogy ma a párt tanácsa vitatja meg a vezetõsége elleni szervezett támadást.

[< back to all AHF news]


Why so many Hungarians across the border?

Vojvodina was part of Hungary since 896 AD and was awarded to the newly formed Yugoslavia by the French in the "Treaty" of Trianon in 1920 when Hungary lost 2/3 of her territory and 1/3 of her Hungarian population.Vojvodina was part of Hungary since 896 AD and was awarded to the newly formed Yugoslavia by the French in the "Treaty" of Trianon in 1920 when Hungary lost 2/3 of her territory and 1/3 of her Hungarian population. Large scale evictions, fear of self-reporting, and other Serb progroms, have left only about 300-350,000 ethnic Hungarians in the province. Some, however, estimate this number to be double that since many fear self-reporting as Hungarian exposes them to risk. [more]

The American-Hungarian community is increasingly concerned by the recent outbreak of violence in Vojvodina

"Ethnic Cleansing" in action. How did this region become part of Yugoslavia? Read "The Conflict in the Former Yugoslavia and Autonomous Region of Vojvodina, and the Need for a More Coherent U.S. Foreign Policy." Refer to the following demographic maps comparing Vojvodina in 1910 and 1991. Note that the decline shown does NOT take into consideration the significant escalation of atrocities against Hungarians over the last decade:

Ethnic Map of Vojvodina 1910    Ethnic Map of Vojvodina 1991

Vojvodina Ethnic Map in 1996 showing more Hungarian population decline and Serbian refugee influx    How Hungary Shrank, stranding millions across artificial borders

Click images for larger version


Koszorús Ferencet idézi az újvidéki Magyar Szó: „NEMZETKÖZIESÍTSÜNK”-E VAGY SEM
Tojástánc

Magyar Szó, Újvidék, 2005. október 15-16
szombat-vasárnap

A „kisebbítésügyi” miniszter szerint messzemen politikai károkat okozhat, és a - mindkét oldali - nacionalisták malmára hajtja a vizet, hogy a vajdasági magyarság az etnikai incidensek nemzetköziesítését kívánja elérni. Az örökké morózus belgrádi politikusok egyikének ilyen álláspontján csak nevethetnénk, ha nem sírni volna inkább kedvünk: régi rendszerek klasszikus hozzáállása volt, hogy az keveri a bajt, aki panaszkodik, mert fejbeverték. szintén reméljük, hogy ilyen politizálással soha nem jut valaki az EU-ba.

Habár ki tudja! A magyar miniszterelnök már ott van, pedig - Rasim Ljaji hoz hasonlóan - egyáltalán nem vádolható a kisebbségek iránti részrehajlással. De lehet, hogy igaza van: a „nagyoknál” manapság sem népszer a panaszkodás. Ezt láttuk a magyar kormányküldöttség múlt heti amerikai látogatása során is, amikor a házigazdák helyesl leg fogadták, hogy Gyurcsány Ferenc „nem a múltbeli sérelmeket hánytorgatja fel” és nem a határokon túli magyar kisebbségek nehézségeir l számol be nekik, hanem azokról az er feszítésekr l, amelyeket Budapest tesz egyes szomszédos f városok (Bukarest és Belgrád) felé, hogy a kölcsönös jóindulatot gerjessze.
Ez az utóbbi persze nemes szándék és tevékenység: két-két kormány vagy parlament együttes ülésezésének szokása a Nyugaton már hozzájárult a tolerancia kiépüléséhez (lásd a német-francia igyekezetet). A mérce azonban az, hogy errefelé születnek-e eredmények.
Nincs tudomásunk arról, hogy a budapesti látogatók Washingtonban felhoztak volna bármiféle kisebbségi sérelmet, s t még azt a tálcán kínált lehet séget sem használták ki, amikor a kongresszusi megbeszéléseken az amerikai fél érdekl dött a vajdasági magyarság sorsa fel l.

A vajdasági magyar vezet k tavaly nyáron önként lemondtak a „nemzetköziesítés” egyik els lehet ségér l, amikor nem fogadták el egy mérsékelt washingtoni szervezet meghívását, hogy vegyenek részt a képvisel házi meghallgatáson. Féktelen „külföldi panaszkodással” tehát nem vádolhatók. Azóta viszont nyilván rájöttek, hogy országon belül és eszközök meg a hatalmi politikai jóindulat híján vajmi keveset képesek elérni. Innen a csütörtöki brüsszeli fellépés kényszere.

Az amerikai lobbisták szerint mindenütt és mindenkinek el kell mondani a sérelmeket, ahol és akik hajlandók azokat meghallgatni. Természetesen nem farkast kiáltva, de nem is szégyenl sen elhallgatva azt, hogy mit l fekete a szemünk alja. Így például az sem volt fölösleges, hogy Orbán Viktor beszélt azokról a Nemzetközi Demokrata Unió közelmúltbeli washingtoni munkareggelijén (ahol Bush elnök is hallhatta t). Tom Lantos legújabb, Koštunicához intézett levele után kisvártatva kiengedték a több hónapos vizsgálati fogságból Ágoston Gabriellát, tehát az sem volt hiábavaló, noha nyilván a miniszterelnök soha nem ismerné el, hogy a levélnek köze volt a dologhoz.

A magyar kormány gyakran hangoztatja, hogy iraki meg afganisztáni részvételével sikerült kiépítenie egy olyan pozíciót, amelyben Washington igenis meghallgatja a véleményét. Akkor miért nem használja ki ezt az örvendetes tényt a kisebbségi ügyekben is!? Ifj. Koszorús Ferenc washingtoni lobbista így teszi fel a kérdést: „Vajon a jelenlegi magyar kormány részér l miért nem hangzott el a mostani amerikai úton akár egyetlen felszólalás is a vajdasági incidensekr l!? Az autonómia szükségességér l nem is beszélve!?”

A vajdasági magyar vezet k - azok is, akik a partvonalról ágálnak - jól tudják, hogy fölösleges konfrontációval nem megy az ember semmire. De egy „megbízható és kiszámítható szövetségest l” (ahogyan Budapest szívesen lefesti önmagát) Washington is legalább meghallgatná a helyzet tárgyilagos elemzését. Ennyit mindenképpen el lehetne várni a magyar kormánytól - különösen, ha inkább hatalmát (népszer ségének egy részét) adná fel, csak állampolgárságot ne kelljen adnia.

Úgy t nik azonban, hogy inkább a minél szélesebb kör koalícióépítés, valamint a rokonszenvez idegenek tisztességes és folyamatos tájékoztatása vezet el bbre, nem a Budapestre való támaszkodás. A fent említett belgrádi miniszter pedig nagyon jól tudja, hogy saját kormányelnöke is akkor enged csak, amikor azt külföldi beintés teszi elengedhetetlenné.

Vagyis a „nemzetköziesítést” a szánalmas belgrádi merevség - és a túlzott budapesti rugalmasság - teszi szükségszer vé, nem a vajdasági magyarság panaszkedve.
PURGER Tibor


5/13/2004 - Vojvodina Leader Accuses Belgade Elite of Oppression...The speaker of Vojvodina's parliament, Nenad Canak, has accused political elites in Belgrade of harassing pro-European and democratic parties in that province, Deutsche Welle's "Monitor" reported on 12 May. Canak said the alleged oppression is the result of a slide toward increasing nationalism in Belgrade. In early March, members of Serbian Prime Minister Vojislav Kostunica's coalition slammed an initiative for greater autonomy for Vojvodina as a "direct attack on the integrity of the Serbian state and the interests of the [ethnic Serbian] majority population." The so-called Subotica Initiative as led by Canak, who heads the League of Social Democrats in Vojvodina, and Jozef Kasza of the League of Vojvodina Hungarians 
(see "RFE/RL Newsline," March 3 and 4 and April 30)


AHF Related Links


These are .PDF files.
If you do not have the free 
Adobe Reader, get it by clicking the icon

 • "Magyarellenes Falfirkák Szabadkán,"
  MAGYAR SZÓ, Novi Sad/Újvidék (in Hungarian) 4/3/2004

 • "Temetőgyalázás,"
  MAGYAR SZÓ, Novi Sad/Újvidék (in Hungarian)
  3/29/2004

 • See the International Crisis Group Report on Serbia from July 1994: Serbia's Changing Political Landscape, a Briefing. An excerpt regarding Serb violence: "Some Serbs in Vojvodina are demonstrating behaviour reminiscent of that which they so frequently and vociferouslt condemn the Kosovo Albanians."

  Monica Seles - (b. in the Vajdaság (Vojvodina), the Hungarian region that was given to Serbia/Yugoslavia.)
  Tennis Superstar - She has won 9 Grand Slam singles titles and bronze in Sydney 2000! 
 • Seles (pronounced sell-esh and spelled Szeles Monika) won the European junior championship at the age of ten. Born to a Hungarian family in the former Hungarian province of Vojvodina, she moved to the United States in 1986, and in 1989 turned professional. In 1990 she won her first French Open, and in each of the following two years she won the Australian, United States, and French opens. Seles won the Australian Open in early 1993, but later that year, while resting between sets during a tournament in Hamburg, Germany, she was stabbed by a spectator. The incident caused Seles to withdraw from competition in 1993 and 1994. Seles returned to competition in 1995 and won the initial tournament of her comeback, the Canadian Open. In 1996 she again won the Australian Open.

  Monica is a fierce competitor and is still going strong into the new millennium including winning the Bronze medal at the 2000 Sydney Olympics!  

  See: http://www.angelfire.com/tx/MONICASELES/index2.html or a small bio: http://www.bartleby.com/65/se/SelesMoni.html

 • See The Hungary Page for more famous Hungarians!

  Contribute or join online!