Go to AHF's Homepage Founded in 1906, AHF is one of the nation's oldet ethnic organizations Read all AHF news Buy books and see articles written by AHF members See member links and external resources AHF Action Alerts - get involved! Unity is strength Join AHF, Donate and help AHF help our community
Search Search WWW Search AHF

News from Rumania: Csanádi emléktábla Révai Miklósnak

Csanádi emléktábla Révai Miklósnak: Az emléktábla állítás kezdeményezője Velcsov Margit nagyszentmiklósi magyartanár, aki a Washingtoni Amerikai Magyar Szövetség anyagi támogatásával készíttette10/26/2008 - Október 26-án, vasárnap, avatták fel Nagycsanádon Révai Miklós kegyesrendi pap, egyetemi tanár és költő, a magyar nyelv és irodalom nagy tudósa emléktábláját.

Az ünnepi szentmise után Groza Dániel helyi plébános szentelte fel a templom falán elhelyezett márványtáblát. A Révai Miklóst ábrázoló dombormű Kaubek Péter szobrászművész munkája. Az avató ünnepség során dr. Nagy János, a Szegedi Tudományegyetem alkalmazott nyelvészeti tanszékének tanára a Nagyszentmiklóson született, de Csanádon tanult és nevelkedett Révai Miklós, a magyar történeti nyelvészet megalapítója munkásságát méltatta. Az emléktábla állítás kezdeményezője Velcsov Margit nagyszentmiklósi magyartanár, aki a Washingtoni Amerikai Magyar Szövetség anyagi támogatásával készíttette el a márványtáblát, valamint a Telbisz Mária vezette Révai Miklós Egyesület. A táblaavatási ünnepségen és koszorúzáson több mint száz csanádi, nagyszentmiklósi és környékbeli magyar vett részt, köztük Bartók Béla, az RMDSZ képviselőjelöltje, Tamás Sándor, a Pro Bartók Társaság elnöke, Fodor Ferenc csanádi tanácsos, de jelenlétével megtisztelte az eseményt Crăciun Nicolae csanádi polgármester is.-
Forrás: Pataki Zoltán, Nyugati Jelen

Révai Miklós emlékére

Révai Miklós Nagyszentmiklós kiváló szülöttje, kegyesrendi áldozópap, tanár és költő, a magyar nyelv és irodalom nagy tudósa, a történeti nyelvtan megteremtője. Révainak nincs szüksége kerek évfordulókra, hogy beszéljen róla a világ...

Ezért 2008. október 26-án emléktáblát avatunk Nagycsanádon, évforduló nélkül is. A vasárnap 10 órakor kezdődő szentmise után Groza Daniel csanádi plébános szenteli fel az emléktáblát.
Miért Csanádon?

Eredetileg Nagyszentmiklósra szántam, de Csanád több szempontból is jó választás: megérdemlik a csanádiak és megérdemli Révai.

Révai Miklós 1749/50-ben született Nagyszentmiklóson, de Csanádon keresztelték Mátyásnak, csak később vette fel a Miklós nevet. Nevét kezdetben mindig y-nal írta, később nyelvészeti megfontolásból már i-vel használta. Némelykor "csanádi magyarnak" nevezte magát. Apja, Révay Miklós szegény csizmadiamester volt, de nemesembernek tartotta magát. Még három testvére született és a család nehéz anyagi körülményei miatt Csanádra költöztek, ahol édesanyja, Palásthy Anna nagybátyja, Sándor Pál plébános volt. Tőle, majd az áthelyezése után az új plébánostól tanulta meg az elemi ismereteket.

Bizonyára nagybátyja pártfogásának köszönhetően került a szegedi piarista gimnáziumba, ahol hat évet töltött 1764/65-tol 1768/69-ig.
Még szegedi gimnazistaként írt egy verset. A kor didaktikai gyakorlatához tartozott, hogy a tanulóknak egy ismert költő versét kellett utánozniuk házi feladatként. Ez volt az imitáció. A fiatal Révai hazafias érzületét mutatja az 1768-ban írt A romokban álló Csanád, melyet egykor Morisenanak neveztek című elegyeje,vagyis elégiája.
A vershez magyarázat tartozik. Itt olvasható, hogy "az én szülőföldem Csanád...".

"A megye Csanád városáról kapta a nevét, a város, pedig a magyarok scíthiai vezérének, Csanádnak emlékezetére. A díszes megyei székhelyen a fellegvárban a püspökségen kívül volt még a kanonokok testülete, de ezek ma romokban búslakodnak. Azt mondják, hogy az első püspöki méltóságot szent Gellért mártír, Szent Imre nevelője viselte kb. 1036-ban. A szenteknek virágzó kultuszát a templomok (is) mutatják. Szent György mártír tiszteletére közvetlenül a Maros partján Szent Gellért alapított egy bazilikát és egy bencés apátságot. Közismert, hogy később, azaz 1290-ben ugyanitt rejtőzködött IV. László király, István fia. Még régibb az, amit Aba (Sámuel) királyról mondanak. Ő választotta Csanádot királyi székhelynek. Csanád ezen kívül még országgyűlésnek is szállást adott néhányszor; először Péter király idejében, aztán 1395-ben, II. Ulászló uralkodása alatt. Utána másokat is (tartottak itt). Csanádon látható volt egy kerek templom (odeon) is, melyet a Mária-kultusznak szenteltek. Itt állandóan, éjjel-nappal hálaadást tartottak az Istenanya számára. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a csanádi püspökségben nevezték először Máriát Magyarország Nagyasszonyának."

1771-ben Tatán tanított. Szabadidejében Csanád múltjához gyűjtött anyagot: összeállította Csanád püspökeinek névsorát, s meg akarta írni a város és megye történetét. Ez a szándéka nem valósult meg.
Tiszteletére, 1893. augusztus 25-én, szülővárosában szobrot állítottak. A Szegedi u. és Deák Ferenc utca sarkáról 1897. május 19-én átvitték a polgári iskola előtti kis térségre. Itt maradt a 1925-ben bekövetkezett metamorfózisáig.

A polgári iskola előtt álló szobor nem a nagyszentmiklósiak, hanem a délmagyarországi szegény tanítók filléreiből valósult meg. Az oszlopon a dombormű Holló Barnabás alkotása. Ez a mű Csaplár Benedeknek, Révai Miklós lelkes életírójának, 400 forint költségén készült Pesten, 1807. április 1-jén halt meg.

Április 3-án temették el a már megszűnt külső Váci úti temetőben. A sírkert 19. századi felszámolásakor földi maradványait nem vitték át a Kerepesi úti temetőbe, így sírjára nem tudunk koszorút helyezni.

Ahogy életében sem ismerték el, úgy halála után is csak beszéddel méltatták érdemeit: annyira sem értékelték, hogy sírját megőrizzék.
Ha sírja nincs, akkor miért ne lehetne két helyen is megjelölni születését: Nagyszentmiklóson, ahol született és Csanádon amelyet szülőföldjének érzett.

Köszönet illeti a Washingtoni Amerikai Magyar Szövetséget az anyagi feltételek megteremtéséért, köszönjük a domborművet Kaubek Péter szobrászművésznek. Köszönjük Csanádnak, hogy befogadta. - Velcsov Margit írása (Heti Új Szó)

[<< Go to News from Rumania]

[<< Go to all AHF news]


Sign up for the AHF mailing list.
Your personal information is not shared!

Subscribe Unsubscribe

 

 

Csanád County (megye) , formed in the 11th Century, in the Kingdom of Hungary. Ceded to Rumania after the Treaty of Trianon in 1920. Learn about Csanád on Wikipedia

Csand
[click for larger image]

Related Links


You will need the free Adobe Reader to open the following files. Click the image to download.

Articles and Essays by AHF Members

 • "NATO Enlargement" by Frank Koszorus Jr. March 29, 2004
  Remarks on the Occasion of the Enlargement of NATO, Corcoran Gallery of Art, Washington, D.C. [download]
 • "Nato Enlargement And Minority Rights: Prerequisites To Security" by Frank Koszorus, Jr., April 2003
  A memorandum that was submitted to Robert A. Bradtke, Deputy Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs, and Heather A. Conley, Deputy Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs during a roundtable discussion on "NATO Enlargement and the Current State of the Trans-Atlantic Alliance." This submission follows several other intiatives, including submissions to Lord Roberston, Secretary General of NATO. [download]
 • “Nato Enlargement: Promoting Western Values, Strengthening The Alliance” by Frank Koszorus, Jr., April 29, 2003
  A Statement Before The United States Senate Committee On Foreign Relations.
  [download]
 • "U.S. Senate Unanimously Ratifies Nato Treaty; Senators Raise Rights Of Minorities: Federation Supports Efforts Aimed At Encouraging Romania And Slovakia To Respect Rights Of Hungarian Minorities And Restore Communal Properties" - Press Release by Zoltan Bagdy, May 9, 2003 [download]

Congressional Resolutions and Records

 • H.RES 191 - A RESOLUTION urging the "prompt and fair restitution of church properties by Romania and Slovakia - TOM LANTOS / TOM TANCREDO (April 6th 2005) in the House of Representatives [download]
 • A RESOLUTION REGARDING THE ISSUE OF TRANSYLVANIAN HUNGARIANS -- HON. DONALD E. `BUZ' LUKENS (Extension of Remarks - February 26, 1990) in the House of Representatives [download]
 • VIOLENCE IN TRANSYLVANIA -- HON. DON RITTER (Extension of Remarks - March 22, 1990) in the House of Representatives [download]
 • Transylvanian Monitor #14: Property Restitution.

Other Resources

 • An Essay on the foundations of Rumanian Identity, Nationalism and Ethnic Cleansing - CONCEPTUAL CONFUSIONS CONCERNING THE ROMANIAN IDENTITY: NEAM AND POPOR AS EXPRESSIONS OF ETHNO-NATIONALISM (PART 3) - "...the motivation and the goal was common: racially determined mass murder." (Appeared in RFE/RFL Newsline, 6/5/2005 By Victor Neumann, professor of history at the West University of Timisoara, Romania.) [download]

Join online!

The American Hungarian Federation does not necessarily endorse the content or opinions expressed by its individual members and member organizations.
© American Hungarian Federation®, All Rights Reserved