Go to AHF's Homepage Founded in 1906, AHF is one of the nation's oldet ethnic organizations Read all AHF news Buy books and see articles written by AHF members See member links and external resources AHF Action Alerts - get involved! Unity is strength Join AHF, Donate and help AHF help our community
 
Search Search the Web Search AHF
Sign up for the AHF mailing list Subscribe Unsubscribe
AHF Book Review - Almost a Soldier: The 1945 Diary of a Hungarian Cadet

9/2/2011 - Almost a Soldier: The 1945 Diary of a Hungarian Cadet by Sigmund Csicsery. On December 29, 1944, Sigmund Csicsery embarked on an odyssey that would take him thousands of miles by foot, train, sled, and truck from Sümeg in western Hungary to near Stettin in the far north of Germany, then south through Berlin and the then-Sudeten part of Germany, and eventually to Bavaria. There, in the last weeks of World War II, he and the other cadets in his military school were captured by American forces. From April to October 1945, the arduous trek continued, as the Hungarian cadets endured the vicissitudes of life as prisoners of war in camps scattered around Germany and northern France.

AHF Book Review by Papp László: "Apród Katonák"

Magyarul Egy Majdnem Katona

AHF Book Review by
Papp László
: Apród Katonák

"Háború, menekülés, hadifogság. Olyan emlékek ezek, amelyeket legtöbben igyekszünk elfelejteni. Ezért vagyok hálás volt iskolatársamnak, Csicsery Zsigmondnak, hogy ő szorgalmasan feljegyezte az élményeket és most angol nyelven közzétette:  Egy Majdnem Katona (története) – „Almost a Soldier” címmel." [letöltés]

This journey is described through the eyes of the 16-year-old author. Throughout the ordeal, Csicsery recorded meticulous accounts of daily events in a personal diary, presenting an unusual perspective on the last months of life in the crumbling Third Reich. The harrowing portrait of conditions inside American prisoner-of-war camps after the war ended will be of special interest to military historians. Csicsery’s attention to detail, enhanced by his original drawings, are revealing documents from a firsthand witness whose greatest contribution might well be the art of precise description.

Almost a Soldier: The 1945 Diary of a Hungarian Cadet draws on the original handwritten 1945 notebook diary, a typed enhanced version completed in 1946, and a Hungarian-language
edition released in 1997. This English translation, published by Zala Films, is available in July 2011. (First edition, ISBN 978-09-7245-888-7, July 2011) [Purchase this book] on the AHF Amazon Store Buy Almost a Soldier: The 1945 Diary of a Hungarian Cadet on Amazon

Book Review
by Laszlo Papp, AHF Board Member

Apród Katonák

Háború, menekülés, hadifogság. Olyan emlékek ezek, amelyeket legtöbben igyekszünk elfelejteni. Ezért vagyok hálás volt iskolatársamnak, Csicsery Zsigmondnak, hogy ő szorgalmasan feljegyezte az élményeket és most angol nyelven közzétette:  Egy Majdnem Katona (története) – „Almost a Soldier” címmel.

Csicsery - BemerosatrakCsicsery a nagyváradi Gábor Áron Tűzér Hadapródiskola másodéves növendéke volt amikor a Szovjet csapatok fenyegető közelsége miatt 1944 december 29-én útrakelt az  több ezer kilométeres útjára. Vonattal, gyalog, szánt húzva, teherautón, a dunántúli Sümegről az Északi Tenger partjára, majd a Szudéta vidék után Bajorországba, amerikai és francia hadifogoly táborokba vitte sorsa. Naplójában beszámol a háború utolsó napjairól, a menekülésről, bombázásokról, azokról a hányattatásokról, amelyben egy 16 éves, katonának készülő gyermeknek része volt. Egy szemtanú élményével írja le a Harmadik Birodalom utolsó napjait . A napló egy része 1997-ben jelent meg egy magyar kiadványban, most a teljes szöveg angolul olvasható John Tuzson fordításában.

The First Part of Young Csicsery's Journey

A nagyváradi, és a másik három hadapród iskolát Marosvásárhelyen, Esztergomban és Pécsett 1898-ban alapították. A reálgimnáziumi tantárgyak mellett katonai ismereteket is tanítottak. Ezeket a katonaiskolákat a trianoni békefeltételek rendelkezései szerint megszüntették, csak 1940-ben indult újra a tanítás. Öt év elvégzése után a növendékeket zászlóssá avatták, illetve a legjobbak a Ludovika Akadémián folytathatták (volna)  az egyetemi fokú tanulást, kiképzést. A hadapród iskolák mellett az alsó osztályok tanulói részére Kőszegen volt egy katonai alraeál iskola is, a Cőgeráj, amelyről Ottlik Géza írt nagy sikerű könyvet ISKOLA A HATÁRON címmel. Ezekbe az iskolákba fóleg a katonatisztek és tisztviselők gyermekeit vették fel, nemcsak megbízhatóság alapján, de azért is, mert az aránylag gyengén fizetett katonák nem tudták volna megfizetni a magasabb szinvonalú taníttatás költségeit.

Csicsery osztálya Sümegen, az enyém a szomszédos Csabrendeken az iskola épületében volt elszállásolva. Budapest bekerítésének híre után indultunk el vonaton (a 40 ember / 8 ló alapon, tehervagonban) Németországba. Az egyik állomáson mellettünk vonultak a Budapestről gyalog elhajtott zsidók. Azóta is szégyellem, hogy egy pillanatra sem jutott eszembe, talán sorsunk, helyzetünk megfordítható lehetne. Mi is hasonló sorsra juthatnánk, ahogy az végül be is következett. A cél az Északi Tenget melletti hatalmas katonai tábor, Gross-Born volt. 11 napi út után érkeztünk meg oda, de alig két hét után már szedelőzködni kellett, mert a gyorsan közeledő front azzal fenyegetett, hogy a Szovjet hadsereg „vendégei” leszünk. Mivel megfelelő szállítóeszközök nem álltak rendelkezésre, a 30-40 fokos hidegben, hóban,  gyalog kellett a bizonytalan távolnak nekivágni. Holmiját mindenki a sebtében kialakított „szánkón” húzta, ami nem volt más, mint a még Nagyváradról elhozott szekrényünk felfordítva. Persze mire a következő állomáson elkapott vonatra felszállhattunk, igen kevés maradt a felszerelésből.

Illustration from "Almost a Soldier: The 1945 Diary of a Hungarian Cadet" by Sigmund CsicseryA következő szálláshelyünk a Szudéta vidék fővárosa, most Cheb, akkori német nevén Éger volt, ahol 3 hónapig maradt az iskola. Itt csak a naponta hullámokban érkező amerikai bombázók zavarták a kiképzést és az alig megtartott gimnáziumi tanulást. A németek  által hírdetett „csodafegyverek” persze nem léteztek, de a közeli gyárban  kifejlesztett jet-repülők sem repkedtek sokáig, üzemanyaguk elfogyott, aztán a gyárat lebombázták. Amikor  a Szovjet csapatok közelsége  egyre fenyegetőbb lett, az iskola parancsnoka jó érzékkel elrendelte a volt Cseh területek elhagyását és egy éjjel 30 kilométert gyalogolva minden magyar alakulat átment a bajor oldalra abban a reményben, hogy amerikaiakkal fogunk találkozni. Így a gulag rémétől megszabadultunk ugyan, de a hadifogoly tábortól nem. Az amerikaiak nem tettek különbséget a 12 éves levente és a 79 éves tábornok között. Aki egyenruhát viselt az a szabad ég alatt elkerített táborban találta magát sok ezer  társával együtt a Rajna-vidéken levő Bad Kreuznach-ban.

Illustration from "Almost a Soldier: The 1945 Diary of a Hungarian Cadet" by Sigmund CsicseryMájus elejére több mint 2 millió német és szövetséges hadifoglyot kellett élelmezni a táborokban, bizony alig jutott  néhány falat az éhes hasakba. Nem csoda ha Csicsery naplójának nagy része étellel, illetve annak hiányával foglalkozik. A kimerült és legyengült emberek csak tántorogni tudtak a koranyári hőségben. „Ha felálltam megszédültem, újra le kellett ülnöm. Aztán megtanultam, hogy előbb lassan felűlök, várok 5-6 percet, feltérdelek, újra várok néhány percet, csak aztán tápászkodok fel.” - írja. Amikor aztán megeredt a májusi eső, az ugyan hozott változást, de a helyzet nem lett jobb. A szabad ég alatt sárban fetrengve ábrándoztunk a megváltásról. Ez egy megbetegedés formájában jelentkezett, amikor Csicseri is, én is kórházba kerültünk.

Ha a németországi tábor kegyetlen volt, a francia vezetés alatt levő Mailly-Le-Camp egyenesen elviselhetetlen. A szabadulás csak késő ősszel, vagy mások számára csak 1946 elején jött el, amikor az amerikaiak nem KÜLDTEK, hanem VITTEK bennünket haza Magyarországra. Vigyáztak ugyanis arra, hogy amikor Kaposvárott átadták a volt foglyokat, azokat ne vihessék tovább a Szovjet Unióba.

Illustration from "Almost a Soldier: The 1945 Diary of a Hungarian Cadet" by Sigmund CsicseryHazaérve Csicsery Zsiga a Werbőczy Gimnáziumban folytathatta a tanulást.   1951-ben vegyészmérnöki diplomát szerzett a Műegyetemen, de egy évvel később behívták munkaszolgálatra, aztán az AVO börtönéből bányába küldték, ahonnan csak két évvel

később szabadult. A forradalom után Amerikában csatlakozott a háború után kivándorolt szüleihez. A Northwestern Egyetemen doktorált és a Chevon Research Company-tól 1986-ban ment nyugdíjba. Azóta tanácsadóként bejárta a világ számos országát. Könyvét: a Zala Films forgalmazza, ára Amerikában $ 24.95 + $ 6.00 posta költség : orders@zalafilms.com

Egy másik nagyváradi évfolyamtárs Kokovay Antal Budán rekedt és az ostrom alatt csatlakozott egy magyar harcoló alakulathoz. Egyike volt annak a 782 főnyi csapatnak, akik 92 ezer magyar és német katona közül 1945 február 11-én  Perbálnál kijutott a gyűrűből. Emlékeit a Hadapródiskola emlékkönyvében örökítette meg.

Egy nálunk 1évvel fiatalabb  növendék, aki a kőszegi alreál elvégzése után éppen elkezdte volna a hadapródiskolát, Galántay Ervin, szintén Budán maradt és mint a csapatok közötti futár vett részt az ostromban. Az ő emlékeit GYERMEK KATONA (Boy Soldier) című könyvben írta meg, szinén angol nyelven. A Militaria kiadó adta ki 2005-ben.

Papp László
AMSZ Igazgatósági Tag

[see all AHF Publications]

[<< Back to All AHF News]

Now available in English!
Almost a Soldier: The 1945 Diary of a Hungarian Cadet draws on the original handwritten 1945 notebook diary, a typed enhanced version completed in 1946, and a Hungarian-language edition released in 1997. This English translation, published by Zala Films, is available in July 2011. (First edition, ISBN 978-09-7245-888-7, July 2011) [Purchase this book] on the AHF Amazon Store Buy Almost a Soldier: The 1945 Diary of a Hungarian Cadet on Amazon


About the Author: Sigmund Csicsery, a retired chemist, holds a Ph.D. in organic chemistry from Northwestern University. He emigrated from Hungary to the United States in 1956, and now lives with his wife, Gabrielle, in California.About the Author

Sigmund Csicsery, a retired chemist, holds a Ph.D. in organic chemistry from Northwestern University. He emigrated from Hungary to the United States in 1956, and now lives with his wife, Gabrielle, in California.

Almost a Soldier: The 1945 Diary of a Hungarian Cadet draws on the original handwritten 1945 notebook diary, a typed enhanced version completed in 1946, and a Hungarian-language edition released in 1997. This English translation is published by Zala Films in 2011.

About the Publisher

AHF member George Paul Csicsery (Sigmund's brother), a writer and independent filmmaker since 1968, was born in Germany in 1948, the son of Hungarian parents. He immigrated to the United States in 1951. He has directed 27 films--dramatic shorts, performance films and documentaries.

His most recent works are on mathematical themes. Julia Robinson and Hilbert's Tenth Problem, a one-hour biographical documentary about an American mathematician and her part in solving one of the 20th century's most famous mathematics problems premiered in January 2008. The project was supported by the Clay Mathematics Institute and by Margaret & Will Hearst. Hard Problems: The Road to the World's Toughest Math Contest, also premiered in January 2008. The feature documentary about American high school students who participated in the 2006 International Mathematical Olympiad (IMO) in Ljubljana, Slovenia was produced for the Mathematical Association of America (MAA). I Want To Be A Mathematician: A Conversation with Paul Halmos (2009) is based on a 1999 interview with the renowned teacher and mathematician. It was produced with support from the Mathematical Association of America and the Educational Advancement Foundation.

Some of Csicsery's recent films include The Right Spin (2005), about astronaut Michael Foale and his part in saving the Mir space station in 1997, made for Math Awareness Month, and The Thursday Club (2005) an hour-long doc about retired Oakland policemen who were involved in suppressing the antiwar demonstrations of the 1960s. Hungry for Monsters (2003), a feature documentary about a Pennsylvania case of false accusation of incest and child molest was shown at the Bermuda International Film Festival and in the Human Rights section of the 57th Locarno International Film Festival in 2004, and was broadcast by Teacher's TV in the UK in 2006. In 2003 he completed, Invitation to Discover, for the Mathematical Sciences Research Institute (MSRI), and porridge pulleys and Pi, a half-hour biographical film on mathematicians Hendrik Lenstra and Vaughan Jones, which premiered at the Teléscience Festival in Montréal, Canada in November 2003, and at the Exploratorium in March 2004. Troop 214 (1997 and 2008)), about exiled Hungarian Scouts in the United States and their return to Hungary, and Communist Pioneers, was co-produced with Duna-TV in Budapest, Hungary, and broadcast in November 2000. An English-subtitled version with English-speaking bonus features was released in 2008. N is a Number: A Portrait of Paul Erdös (1993), about an eccentric wandering mathematician, was broadcast on Duna-TV, Hungary (1995), SBS-Australia (1996), the Sundance Channel-USA (1996-98), NHK-Japan (1997), and Noorder Licht, VPRO-Netherlands, January 2001, and again on Zomergasten on VPRO in 2007. The film is currently playing on PBS stations by arrangement with American Public Television, (2002-2009), and Discovery Canada (2003-2004). Csicsery produced, directed and edited Where the Heart Roams (1987), a feature documentary about romance writers and their fans, broadcast on the POV series on PBS (1991) and SBS-Australia. Television: The Enchanted Mirror (1981), which received prizes at the Marin, Mill Valley, Palo Alto and USA film festivals, was re-released by Whole Earth Films in 2008 on DVD. Half-hour 16mm films include Hookers (1975), about prostitutes organizing a union in San Francisco; Let's Get It Over With! (1970), about American student reactions to the U.S. invasion of Cambodia; and People of the Current (1971), about the Muslim Tausug people of Luuk township on Jolo island in the Philippines. Csicsery worked on films by Errol Morris (Gates of Heaven), and Barbet Schroeder (Koko).

Songs Along A Stony Road, a one-hour documentary about musicians discovered by Transylvanian ethnomusicologist Zoltán Kallós, is scheduled for release in 2009. Filmed in Transylvania during 1999, 2001, 2002 and 2006 with co-producer Chris Teerink of the Netherlands, the project was supported by CEC/ArtsLink, National Geographic's All Roads Film initiative, and by the Nederlands Thuiskopie Fonds. A fine cut of the film was screened as part of National Geographic's Tuesdays at Noon series in Washington, D.C., on August 26, 2008.

Csicsery is the author or co-author of four feature-length screenplays: Ida (1989), Meeting With Darkness (1992), East of Evil (1995), and Alderman's Story (2004), which is set in King Philip's War in New England in 1675, and was awarded first prize at the Rhode Island International Film Festival Screenplay Competition in 2005.

Csicsery's articles, reviews and interviews have appeared in Salon.com, Amerasia Journal, Asia Times, Heterodoxy, Film Quarterly, California Magazine, Savvy, the San Jose Mercury-News, the San Francisco Chronicle, the East Bay Express, the Oakland Tribune, The Japan Times, The Forward, Lufthansa Bordbuch, Release Print, and many other publications. His articles and interviews have been reprinted in several anthologies, including Conversations with Ishmael Reed, University of Mississippi Press (1995); Without Force or Lies, edited by William Brinton, Mercury House (1990); and Burden of Dreams, by Les Blank & James Bogan, North Atlantic Books (1984). He has a BA in Comparative Religions from UC Berkeley (1969), and an MFA in Film Production from San Francisco State University (1972).

George Csicsery received the 2009 Joint Policy Board for Mathematics (JPBM) Communications Award for bringing mathematics to nonmathematical audiences. He is also recipient of the 2008 Arpad Academy Gold Medal awarded by The Hungarian Association, an international organization founded in Cleveland, Ohio in 1951. This award is presented to Hungarians and their descendants living outside of Hungary, in recognition of scholarly, scientific, literary, and artistic achievements promoting the spirit and knowledge of Hungarian culture.

He has taught film editing at Film Arts Foundation in San Francisco (1982-1997) and general cinema courses to undergraduates at San Francisco State University (1996) and at UC Davis (1998). He lives in Oakland, California. [Visit his Official Website] or [Purchase other books edited by George Csicsery] on AHF's Amazon Store!AHF Amazon Store!

Join online!

Donate to AHF!

DISCLAIMER: The American Hungarian Federation does not necessarily endorse the content or opinions expressed by its individual members
and member organizations. © American Hungarian Federation®, All Rights Reserved